Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

μεταφορά blog σε κινηματικό server

μεταφέραμε την διαδικτυακη μας παρουσια σε κινηματικό server συντρόφων που βασίζεται σε πλατφόρμα Ελεύθερου Ανοιχτού λογισμικού.
Το νέο blog της κατάληψης Ματσάγγου είναι: matsaggou.squat.gr .
Η επικοινωνία θα εξακολουθεί να γίνεται μέσω του ίδιου email.
matsaggou@gmail.com .