Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Κείμενο για τη δολοφονία του Αλέξη και την κοινωνική εξέγερση που πυροδότησε, από πρωτοβουλία της κατάληψης Ματσάγγου